Badania UX, CX i Service Design.

Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów związanych z rozwojem produktów i usług cyfrowych, a to oznacza, że nasze obserwacje pozwoliły już rozpoznać i odpowiedzieć na setki problemów naszych klientów.

W każdym projekcie staramy się w pełni wykorzystać spotkanie z użytkownikami i klientami - nie tylko dobieramy metody adekwatne do celów badawczych, ale również staramy się je optymalnie łączyć.

Skontaktuj się z nami

Zaplanuj z nami badania

Całe spektrum podejść i metod, które możemy dopasować do Twojego projektu.

Nasz model pracy powstał w oparciu o wieloletnią praktykę badawczą. Testowaliśmy metody i techniki w różnych warunkach. Znamy ich możliwości, poznaliśmy ograniczenia. Dzięki doświadczeniu możemy zarekomendować proces, który będzie najlepiej dopasowany do Twoich celów badawczych.

selkie.study

Eksploracja, czyli odkrywanie potrzeb

Badania eksploracyjne pomagają zweryfikować pomysł na produkt lub usługę poprzez zrozumienie potrzeb oraz problemów odbiorców. Dzięki badaniom eksploracyjnym określamy dopasowanie do rynku i wspieramy w ustaleniu priorytetów w dalszym procesie rozwoju produktu.

Najczęściej stosowane metody i techniki: wywiad pogłębiony (IDI), wywiad terenowy (contextual inquiry), badania fokusowe, badania ankietowe, card sorting, metody dzienniczkowe, shadowing 

Możliwe efekty: rekomendacje obszarowe i strategiczne, opracowanie person, opracowanie mapy podróży klienta (Customer Journey Map). 

Testowanie użyteczności, czyli produkt i usługa w realnym świecie

Testowanie użyteczności, czyli produkt i usługa w realnym świecie

Badania użyteczności to weryfikacja czy produkt pozwala realizować użytkownikom ich cele w konkretnych warunkach. Uwzględniamy tutaj nie tylko świadome oczekiwania odbiorców produktu, ale także ich nawyki i głębsze źródła zachowania.

Najczęściej stosowane metody i techniki: zadaniowe testy użyteczności, Rapid Iterative Testing and Evaluation (RITE), test struktury, test pierwszego kliknięcia, click tracking 

Możliwe efekty: lista błędów wraz z priorytetyzacją, obszarowe rekomendacje usprawnień, rekomendacje kierunkowe dla całego produktu/ usługi, wnioski dotyczące dopasowania do potrzeb użytkownika.

Testowanie całego procesu

Testowanie całego procesu

Produkty i usługi cyfrowe często są elementem szerszego procesu, a ich efektywność zależy od spójności z kontekstem organizacyjnym, obsługą klienta lub innymi usługami. Dzięki zastosowaniu metod etnograficznych (terenowych) możemy testować wszystkie cyfrowe oraz fizyczne punkty styku z marką.

Najczęściej stosowane metody i techniki: obserwacja uczestnicząca, wywiad terenowy (contextual inquiry), service safari, zadaniowe testy użyteczności, experience sampling.

Możliwe efekty: rekomendacje obszarowe i strategiczne, opracowanie mapy podróży klienta (customer journey map), wnioski dotyczące dopasowania do potrzeb użytkownika.

To nie wszystkie metody i możliwości!
Sprawdź jak możemy dobrać proces do Twoich celów.
Skontaktuj się z nami

Dostosuj badania do swoich potrzeb

Mamy kilka podstawowych etapów badawczych, ale każdy z nich dostosowujemy do Twojego budżetu, celów i problemów, które rozwiązujesz.

W skład wybranego etapu badawczego wchodzą:

 • 1. Analiza wyzwań oraz zidentyfikowanych problemów
 • 2. Opracowanie pytań badawczych
 • 3. Akceptacja szczegółowych celów badania

W skład wybranego etapu badawczego wchodzą:

 • 1. Dobór metod do badanego obszaru
 • 2. Dobór próby oraz opracowanie kryteriów rekrutacji respondentów
 • 3. Opracowanie narzędzi i materiałów
 • 4. Rekrutacja uczestników badania

W skład wybranego etapu badawczego wchodzą:

 • 1. Realizacja sesji badawczych
 • 2. Zbieranie materiału - odpowiedzi, obserwacji, artefaktów
 • 3. Nagrywanie i transmitowanie sesji

W skład wybranego etapu badawczego wchodzą:

 • 1. Przygotowanie surowego materiału badawczego do analizy
 • 2. Opracowanie wniosków i rekomendacji z badania
 • 3. Przygotowanie podsumowania projektu badawczego

Chętnie wyjaśniamy

Najczęściej zadawane pytania.

Jak przygotować się do projektu badawczego?

Rozpoczęcie projektu badawczego wymaga pewnych przygotowań, podczas których nasz zespół chętnie służy pomocą. Na tym etapie konieczne jest sformułowanie celów badania i pytań badawczych. Warto zacząć od dwóch kroków: od zebrania wszystkich informacji, które doprowadziły do decyzji o realizacji badania oraz od sprawdzenia jakiej wiedzy brakuje w pracy nad rozwojem produktu. W ukierunkowaniu projektu bardzo pomocne jest sporządzenie briefu badawczego. Napisz do nas - z przyjemnością podzielimy się naszymi formatkami i dobrymi praktykami związanymi z planowaniem działań badawczych.

Co możemy dostosować w zamawianym projekcie?

Każdy projekt dopasowujemy do szczególnych potrzeb naszych klientów. Podejmujemy refleksję nad odbiorcami produktów oraz innymi interesariuszami, których warto objąć badaniem. Przyglądamy się pytaniom badawczym, dostępnym zasobom i rekomendujemy odpowiednie do nich podejście badawcze. To oznacza, że dysponujemy całym spektrum możliwości zarówno pod względem doboru próby, jak i doboru metod, a nawet ich łączenia w różnych układach.

Jaka jest różnica pomiędzy badaniem ilościowym i jakościowym?

Jakościowe badania obejmują zbieranie i analizowanie danych takich jak opinie lub obserwacje użytkowników. Uzyskuje się w ten sposób wgląd w zachowania, postawy i motywacje odbiorców produktów lub usług. Badania ilościowe obejmują dane, takie jak odpowiedzi na ankiety lub mierniki zachowań użytkowników - pozwalają zidentyfikować wzorce oraz trendy. Badania jakościowe mają charakter eksploracyjny, natomiast badania ilościowe są skoncentrowane na mierzeniu oraz weryfikacji hipotez. Metody stosowane w obu podejściach mają swoje ograniczenia, a zrównoważone ich zastosowanie może zapewnić pełniejsze zrozumienie doświadczeń użytkowników.

Ilu użytkowników powinno przetestować projekt?

Przyjmuje się, że w ramach zadaniowych testów użyteczności (najpowszechniej stosowana metoda testowania użyteczności) optymalna liczebność próby reprezentującej dany segment użytkowników wynosi od 5 do 10 osób. Kontrolowane badania przypadków potwierdziły, że już testy z 5 użytkownikami pozwalają wykryć dużą część błędów użyteczności, a z 10 użytkownikami można rozpoznać większość problemów występujących w projekcie. Zwiększenie próby z danego segmentu powyżej 10 respondentów nie wpływa już istotnie na zakres wykrywanych problemów, dlatego w większości przypadków jest uznawane za nieopłacalne.

W jakiej formie otrzymamy podsumowanie badań?

Dysponujemy różnymi metodami komunikowania wyników badań. Podstawowym sposobem jest opracowanie raportu, który za każdym razem dostosowujemy do charakteru projektu (np. podsumowanie testów użyteczności będzie też zawierało zdjęcia ekranów ilustrujących problemy). Możemy również utworzyć repozytorium w którym obserwacje z naszego badania będą punktem wyjścia do dalszej rozbudowy wiedzy na kolejnych etapach projektów (tzw. podejście atomic research). W większości przypadków jest możliwe także zorganizowanie spotkania warsztatowego z zespołem projektowym, w ramach którego wspólnie wypracowujemy dalsze korki na bazie wniosków z badania.

Mam nietypowy problem związanych z użytecznością  - czy mogę go testować?

Testowanie użyteczności nie odnosi się tylko do stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Procesem testowania możemy objąć różne “punkty styku” z marką, a nawet cały proces realizacji usługi w terenie. Testy zadaniowe w połączeniu z różnymi metodami etnograficznymi pozwalają uchwycić nawet bardzo nietypowe zagadnienia i złożone problemy badawcze. Przed rozpoczęciem badań przeanalizujemy produkt lub usługę i zaproponujemy scenariusz testów dopasowany do szczególnych wyzwań użytecznościowych.

Poznaj selkie.study

Kilkanaście lat doświadczenia w dziesiątkach projektów badawczych.

Dokąd

teraz się wybieramy

Audyty i analizy porównawcze

Sprawdź jak nasza ekspertyza może wesprzeć Twój projekt.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia dostępności, personalizacji oraz zebrania danych dotyczących ruchu na stronie. Możesz zmienić ustawinia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności