Audyty i analiza porównawcza.

Każdy projekt rozpoczynamy od wnikliwej analizy wyzwań badawczych. Dzięki temu nasza ekspertyza może zostać w pełni dostosowana do specyfiki produktu lub usługi, fazy rozwoju projektu oraz potrzeb zespołu projektowego.

Zasugerujemy, jak wykorzystać już zgromadzoną wiedzę o produkcie oraz możliwe pierwsze kroki optymalizacji.

Skontaktuj się z nami

Wartość ekspertyzy

Kiedy zdecydować się na audyt użyteczności lub analizę danych zastanych?

Nasze usługi eksperckie mogą stanowić wsparcie na każdym etapie projektu. Szczególnie polecamy rozważenie ekspertyzy w obszarach, gdzie wyzwania badawcze jeszcze nie zostały dookreślone i zrealizowanie pełnego badania z użytkownikami lub klientami nie jest jeszcze możliwe.

selkie.study

Audyt użyteczności

Audyt użyteczności może stanowić fazę wstępną przed badaniami z użytkownikami lub samodzielny projekt, który pozwoli rozpoznać najważniejsze obszary wymagające optymalizacji. Ten typ ekspertyzy pozwala wykryć podstawowe błędy utrudniające realizację celów lub wpływających na konwersję usługi.

Najczęściej stosowane metody i techniki: audyt heurystyczny (oparty o uniwersalne zasady użyteczności), metody scenariuszowe (np. wędrówka poznawcza – cognitive walkthrough), listy kontrolne.

Możliwe efekty: lista rozpoznanych problemów, opis kierunków optymalizacji badanych obszarów, rekomendacje dalszych badań.

Audyt komunikacji

Audyt komunikacji

Produkt ma swoją obudowę komunikacyjną i od jej jakości zależy czy użytkownik będzie mógł realizować swoje cele. Badanie komunikacji koncentruje się na 3 kluczowych aspektach: zrozumiałości, czytelności oraz potencjału wzbudzenia zainteresowania z uwzględnieniem kluczowych celów odbiorcy produktu lub usługi. 

Najczęściej stosowane metody i techniki: metody scenariuszowe, social listening i inne metody etnografii internetowej, mapowanie kanałów i punktów styku.

Możliwe efekty: ocena spełnienia celów komunikacyjnych, rekomendacje usprawnień, rekomendacje dla strategii komunikacyjnej produktu.

Analiza danych zastanych, benchmarking i przegląd inspiracji

Analiza danych zastanych, benchmarking i przegląd inspiracji

Dane użyteczne w procesie projektowym mogą pochodzić z różnych źródeł. Nasza ekspertyza może obejmować wyniki wcześniejszych badań, raporty analityki webowej czy zbiory surowych danych z wcześniejszych procesów badawczych. Ważnym elementem ekspertyzy jest również analiza konkurencji, benchmarking (porównanie produktów i usług) oraz przygotowanie zestawień inspiracji dla projektu.  

Najczęściej stosowane metody i techniki: analiza porównawcza, przegląd systematyczny, analiza danych statystycznych, analiza trendów

Możliwe efekty: podsumowanie zbiorcze wraz z rekomendacjami kierunkowymi, rekomendacje usprawnień usługi lub produktu, zestawienie obszarów wymagających dalszych badań

Jesteś zainteresowany audytem użyteczności? Skontaktuj się z nami, wspólnie zaplanujemy projekt
Skontaktuj się z nami

Case studies

Analiza danych stron internetowych oraz audyt komunikacji

Wyzwanie

TDJ Estate specjalizuje się w projektach z sektora budownictwa mieszkaniowego. Strony internetowe marki stanowią istotne wsparcie procesów sprzedażowych, dlatego firma konsekwentnie zbiera dane na temat dotychczas realizowanych projektów.

Celem procesu badawczego było rozpoznanie najlepszych praktyk komunikacyjnych i User Experience oraz utworzenie na ich podstawie rekomendacji dla nowych serwisów marki.

Co zrealizowaliśmy

  • 1. Audyt komunikacji
  • 2. Audyt użyteczności 7 strony internetowych
  • 3. Desk research wzbogacony o elementy social listening i netnografii
  • 4. Warsztaty podsumowujące projekt

Efekty

Na podstawie przekrojowej analizy serwisów internetowych mogliśmy opracować listy najlepszych praktyk dla kluczowych ścieżek klienta. Wskazaliśmy również, gdzie mogą wystąpić potencjalne trudności w realizacji celów użytkowników stron.

Raport podsumowujący ekspertyzę zawierał opis rozpoznanych problemów oraz wskazówki obszarowych usprawnień. Rekomendacje powstały w oparciu o analizę różnych kanałów komunikacji, dzięki czemu dostarczyliśmy sugestii dla stron internetowych TDJ Estate z uwzględnieniem całościowego kontekstu komunikacyjnego w procesie sprzedażowym

Więcej case studies

Chętnie wyjaśniamy

Najczęściej zadawane pytania.

Kiedy warto zrealizować audyt użyteczności?

Audyt użyteczności jest formą ekspertyzy, która pozwala rozpoznać problemy użytecznościowe i komunikacyjne na różnych etapach rozwoju usługi lub produktu. Ta forma analizy jest mniej czasochłonna i kosztowna niż badania z użytkownikami, dlatego można ją wykonać jako uzupełnienie innych projektów, albo samodzielnie w celu ustalenia przyczyn obserwowanych problemów. Najczęściej audyty są realizowane przed redesignem interfejsu, po wprowadzeniu istotnych zmian w interfejsie oraz gdy występują wyraźne problemy związane z funkcjonowaniem produktu (potwierdzone np. wynikami analizy ruchu na stronie internetowej).

Jak desk research może wspierać rozwój produktu lub usługi?

Desk research inaczej jest określany badaniem wtórnym lub analizą danych zastanych. Jego istotą jest zbieranie i analizowanie istniejących danych o produkcie, rynku i zachowaniach użytkowników lub klientów. Systematycznie prowadzony desk research może stanowić podstawę procesów rozwoju produktu w oparciu o dowody i fakty (evidence-based design). Odpowiednio zaprojektowany proces desk research pozwala zrozumieć trendy rynkowe, działania konkurencji i potrzeby odbiorców produktu. Wspiera procesy decyzyjne i pomaga optymalizować koszty projektu.

Jakie metody wykorzystujecie w ekspertyzie?

W ramach naszej ekspertyzy posługujemy się całym spektrum metod i często łączymy je ze sobą lub dopasowujemy do specyficznych warunków projektu badawczego. Najczęściej stosujemy różne metody audytowania (np. heurystyczne czyli oparte o uniwersalne zasady użyteczności) oraz analizę danych zastanych. W ekspertyzie często łączymy różne metody i podejścia: desk research, przeprowadzenie obserwacji (np. netnografii), analizy porównawcze, czasami nawet eksperymenty weryfikujące założenia przyjęte w danym projekcie.

Jak przygotować się do ekspertyzy w obszarze UX, CX lub Service Design?

Podobnie jak w przypadku innych projektów badawczych kluczowe jest opracowanie celów ekspertyzy; na tej podstawie będziemy mogli dobrać metody, opracować zakres i przygotować plan realizacji badań. Bardzo cennym elementem jest wstępna analiza dostępnych danych oraz już zdobytej wiedzy. Taki wstępny proces ułatwi rozpoznanie obszarów wymagających ekspertyzy oraz doprecyzowanie celów procesu. W ramach przygotowań warto opracować brief projektu badawczego. Napisz do nas - z przyjemnością podzielimy się naszymi formatkami i dobrymi praktykami związanymi z planowaniem działań badawczych.

W jakiej formie zostanie podsumowana ekspertyza?

Podsumowanie ekspertyzy dostosowujemy każdorazowo do realizowanych celów badawczych i zastosowanych metod. Najczęściej jest to dokument obejmujący wyniki analiz, przegląd materiałów powstałych w ramach obserwacji oraz rekomendacje sformułowane na podstawie wniosków z badań. Często jako podsumowanie ekspertyzy tworzymy również repozytoria wiedzy, które mogą być systematycznie rozbudowywane przez zespoły projektowe. Taka forma raportowania wpisuje się w ideę Atomic Research, którą chętnie pomagamy rozwijać organizacjom.

Na czym polega Atomic Research?

Atomic UX Research jest nowoczesnym podejściem do przeprowadzania badań w procesie rozwoju produktów cyfrowych. Pomysłodawca Daniel Pidock zaproponował sposób organizacji danych zebranych podczas badań, który pozwala zwiększyć zakres ich wykorzystania w projektach. Podstawą jest stworzenie otwartego repozytorium wiedzy. Jeśli zdecydujecie się na Atomic Research, możemy stworzyć ramy badawcze i odpowiednio ukierunkować planowane badania. Ekspertyza staje się w ten sposób punktem wyjścia dla szerszych procesów, a zespoły projektowe zyskują fundament pozwalający rozwijać produkt w oparciu o wiedzę.

Badania UX, CX i Service Design

Sprawdź jakie metody możemy dobrać do Twojego projektu.

Dokąd

teraz się wybieramy?

Poznaj selkie.study

Kilkanaście lat doświadczenia w realizacji projektów badawczych

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia dostępności, personalizacji oraz zebrania danych dotyczących ruchu na stronie. Możesz zmienić ustawinia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności