Audyty i analiza porównawcza.

Każdy projekt rozpoczynamy od wnikliwej analizy wyzwań badawczych. Dzięki temu nasza ekspertyza może zostać w pełni dostosowana do specyfiki produktu lub usługi, fazy rozwoju projektu oraz potrzeb zespołu projektowego.

Zasugerujemy, jak wykorzystać już zgromadzoną wiedzę o produkcie oraz możliwe pierwsze kroki optymalizacji.

Skontaktuj się z nami

Oto jest pytanie

Kiedy zdecydować się na audyt lub analizę danych zastanych?

Nasze usługi eksperckie mogą stanowić wsparcie na każdym etapie projektu. Szczególnie polecamy rozważenie ekspertyzy w obszarach, gdzie wyzwania badawcze jeszcze nie zostały dookreślone i zrealizowanie pełnego badania z użytkownikami lub klientami nie jest jeszcze możliwe.

selkie.study

Audyt użyteczności 2

Produkt ma swoją obudowę komunikacyjną i od jej jakości zależy czy użytkownik będzie mógł realizować swoje cele. Badanie komunikacji koncentruje się na 3 kluczowych aspektach: zrozumiałości, czytelności oraz potencjału wzbudzenia zainteresowania z uwzględnieniem kluczowych celów odbiorcy produktu lub usługi.

Najczęściej stosowane metody i techniki: metody scenariuszowe, social listening i inne metody etnografii internetowej, mapowanie kanałów i punktów styku.

Możliwe efekty: ocena spełnienia celów komunikacyjnych, rekomendacje usprawnień, rekomendacje dla strategii komunikacyjnej produktu.

Analiza danych zastanych, benchmarking i przegląd inspiracji

Analiza danych zastanych, benchmarking i przegląd inspiracji

Produkt ma swoją obudowę komunikacyjną i od jej jakości zależy czy użytkownik będzie mógł realizować swoje cele. Badanie komunikacji koncentruje się na 3 kluczowych aspektach: zrozumiałości, czytelności oraz potencjału wzbudzenia zainteresowania z uwzględnieniem kluczowych celów odbiorcy produktu lub usługi.

Najczęściej stosowane metody i techniki: metody scenariuszowe, social listening i inne metody etnografii internetowej, mapowanie kanałów i punktów styku.

Możliwe efekty: ocena spełnienia celów komunikacyjnych, rekomendacje usprawnień, rekomendacje dla strategii komunikacyjnej produktu.

Teraz kiedy już to wiesz, możesz skontaktować się z nami i rozpoczynamy.
Skontaktuj się z nami

Case studies

Analiza danych stron internetowych oraz audyt komunikacji

Wyzwanie

TDJ Estate specjalizuje się w projektach z sektora budownictwa mieszkaniowego. Strony internetowe marki stanowią istotne wsparcie procesów sprzedażowych, dlatego firma konsekwentnie zbiera dane na temat dotychczas realizowanych projektów.

Celem procesu badawczego było rozpoznanie najlepszych praktyk komunikacyjnych i User Experience oraz utworzenie na ich podstawie rekomendacji dla nowych serwisów marki.

Co zrealizowaliśmy

  • 1. Audyt komunikacji
  • 2. Audyt użyteczności 7 strony internetowych
  • 3. Desk research wzbogacony o elementy social listening i netnografii
  • 4. Warsztaty podsumowujące projekt

Efekty

Na podstawie przekrojowej analizy serwisów internetowych mogliśmy opracować listy najlepszych praktyk dla kluczowych ścieżek klienta. Wskazaliśmy również, gdzie mogą wystąpić potencjalne trudności w realizacji celów użytkowników stron.

Raport podsumowujący ekspertyzę zawierał opis rozpoznanych problemów oraz wskazówki obszarowych usprawnień. Rekomendacje powstały w oparciu o analizę różnych kanałów komunikacji, dzięki czemu dostarczyliśmy sugestii dla stron internetowych TDJ Estate z uwzględnieniem całościowego kontekstu komunikacyjnego w procesie sprzedażowym

Więcej case studies

Kto pyta, nie błądzi

Najczęściej zadawane pytania.

Dlaczego warto inwestować w badania w procesie rozwoju produktu lub usługi?

Metody jakościowe – metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

Dlaczego warto inwestować w badania w procesie rozwoju produktu lub usługi?2

Metody jakościowe – metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

Dlaczego warto inwestować w badania w procesie rozwoju produktu lub usługi?3

Metody jakościowe – metody badawcze (w naukach przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych), w których nie określa się parametrów liczbowych (określanych za to w metodach ilościowych), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

Badania UX, CX i Service Design

Sprawdź jakie metody możemy dobrać do Twojego projektu.

Dokąd

teraz się wybieramy?

Poznaj selkie.study

Kilkanaście lat doświadczenia w dziesiątkach projektów badawczych

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia dostępności, personalizacji oraz zebrania danych dotyczących ruchu na stronie. Możesz zmienić ustawinia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności