Open Future Foundation. Badanie użytkowników platform hostingu zdjęć na potrzeby projektu AI_Commons.

Wyzwanie

Open Future promuje ideę otwartych zasobów internetu. Ekspertyzy opracowane przez organizację to ważny głos w ramach europejskiej debaty na temat polityki cyfrowej i dalszego rozwoju internetu w kierunku otwartości. Celem AI_Commons jest unaocznienie braków legislacyjnych związanych z tworzeniem baz danych ze zdjęć udostępnionych przez użytkowników na otwartych licencjach.

Ujawniono przypadki, gdzie takie bazy były wykorzystywane m.in. na potrzeby rozwijania algorytmów rozpoznawania twarzy. Open Future zadaje również pytania o świadomość problemu użytkowników platform umożliwiających udostępnienie zdjęć na otwartych licencjach. Zadaniem Selkie było dostarczenie odpowiedzi na te właśnie pytania.

Co zrealizowaliśmy

  • 1. Opracowanie narzędzia do badania ankietowego.
  • 2. Analiza ilościowa i jakościowa odpowiedzi pozyskanych od użytkowników platform hostingu zdjęć (przede wszystkim Flickr).

Efekty

Wnioski z badania pozwoliły nam nakreślać kierunki dalszych badań, a także rekomendować działania, które mogą wspierać użytkowników otwartych licencji w zrozumieniu problemu i reagowaniu na nadużycia związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Analiza jakościowa odpowiedzi na otwarte pytania pozwoliła dodatkowo wyłonić kluczowe wątki dla użytkowników platform hostingu zdjęć oraz pogłębić rozumienie postaw wobec różnych kontekstów wykorzystania zdjęć twarzy. Open Future opracowało raport podsumujący ekspertyzę w ramach projektu.

Open Future Foundation opracowało raport podsumowujący ekspertyzę w ramach projektu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia dostępności, personalizacji oraz zebrania danych dotyczących ruchu na stronie. Możesz zmienić ustawinia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności