Badanie potrzeb klientów Sektor 3.0 (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności)

Wyzwanie

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatywy realizowane w ramach Sektora 3.0 wspierają transformację cyfrową i wykorzystywanie nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych.

Celem projektu badawczego było rozpoznanie potrzeb przedstawicieli organizacji społecznych i aktywistów w zakresie wdrażania transformacji cyfrowej (dostęp do informacji i/lub kompetencji, a także potrzebnego wsparcia), a także zgromadzenie przykładów dobrych praktyk w zakresie wspierania transformacji cyfrowej organizacji społecznych w Polsce i za granicą. Projekt uzupełniony został także o analizę kontekstu transformacji cyfrowej, trendów oraz przykładów organizacji, osób, inicjatyw i projektów. Projekt badawczy został zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Centrum Cyfrowe oraz Fundacją Stocznia.

Co zrealizowaliśmy

  • 1. Zogniskowane wywiady grupowe (5 FGI w ramach projektu).
  • 2. Badania ankietowe.
  • 3. Mapowanie trendów rynkowych i elementy netnografii.

Efekty

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań posłużyły PAFW i zespołowi Sektora 3.0 do budowania strategii komunikacji z klientem oraz dalszego rozwoju usług edukacyjnych i doradczych.

Szczególnie cennym osiągnięciem procesu była aktualizacja założeń dotyczących stosowanych form wspierania transformacji cyfrowej odbiorców programu Sektor 3.0.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia dostępności, personalizacji oraz zebrania danych dotyczących ruchu na stronie. Możesz zmienić ustawinia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności