Case study TDJ Estate.

Analiza danych stron internetowych oraz audyt komunikacji.

Wyzwanie

TDJ Estate specjalizuje się w projektach z sektora budownictwa mieszkaniowego. Strony internetowe marki stanowią istotne wsparcie procesów sprzedażowych, dlatego firma konsekwentnie zbiera dane na temat dotychczas realizowanych projektów.

Celem procesu badawczego było rozpoznanie najlepszych praktyk komunikacyjnych i User Experience oraz utworzenie na ich podstawie rekomendacji dla nowych serwisów marki.

Co zrealizowaliśmy

  • 1. Audyt komunikacji
  • 2. Audyt użyteczności 7 strony internetowych
  • 3. Desk research wzbogacony o elementy social listening i netnografii
  • 4. Warsztaty podsumowujące projekt

Efekty

Na podstawie przekrojowej analizy serwisów internetowych mogliśmy opracować listy najlepszych praktyk dla kluczowych ścieżek klienta. Wskazaliśmy również, gdzie mogą wystąpić potencjalne trudności w realizacji celów użytkowników stron.

Raport podsumowujący ekspertyzę zawierał opis rozpoznanych problemów oraz wskazówki obszarowych usprawnień. Rekomendacje powstały w oparciu o analizę różnych kanałów komunikacji, dzięki czemu dostarczyliśmy sugestii dla stron internetowych TDJ Estate z uwzględnieniem całościowego kontekstu komunikacyjnego w procesie sprzedażowym

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia dostępności, personalizacji oraz zebrania danych dotyczących ruchu na stronie. Możesz zmienić ustawinia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności